Z čeho se skládá

CDS2 (Chlorine Dioxide Solution NaClO2)

Chemická rovnice reakce: 5 Na ClO2 + 4 NaHSO4 = 4 ClO2 + NaCl + 4 Na2SO4 + 2 H2O
Sloučením dvou složek a to hydrogensíranu s chloritanem sodným vznikne sloučenina zvaná oxid chloričitý CLO2.