Co je DMSO ?

DMSO DMSO co to je?

DMSO – Dimethylsulfoxid

DMSO je dimethylsulfoxid je čistě přírodní látka – masážní roztok, výtažek ze dřeva, sloučenina se sírou, který se používá u MMS a CDS, CDS2 jako přenašeč účinné látky do kůže, tkání, svalů, kloubů a dalších orgánů v těle.Dmso po smíšení s chlordioxidem na ten naváže a po nanesení na kůži kompletně vstřebává chlordioxid do těla, kde napadá mikroorganismy přímo v rakovinových buňkách. Po zničení rakovinových buněk jsou tyto schopné se přeměnit zase na zdravé buňky. Některé organismus vyloučí a nahradí zdravými. K tomuto je zapotřebí 70% DMSO 99.99% čistoty v tekuté formě.
Lze však DMSO použít i samostatně na řadu aplikací. DMSO je známý nosič, od roku 1955 hojně užívaný lékaři jako způsob přímého vnášení účinných látek do těla kůží. V USA je ve většině států k dispozici v lékárnách a obchodech se zdravou výživou, a také na internetu, stačí jen zapátrat. DMSO můžete v ČR zakoupit například na internetu www.vylecse.cz

Varování : Literatura uvádí, že asi 1% lidí může mít alergii na DMSO. Nebo mohou mít oslabená játra. Abyste se ujistili, že nepatříte do této skupiny, proveďte prosím napřed následující zkoušku: Pečlivě si umyjte a osušte paži. Pak kápněte kapičku DMSO na jedno místo na paži a rozetřete ji. Nechte ji asi 15 minut vsakovat, a pak několik hodin vyčkejte. Jestliže nepocítíte žádnou bolest v oblasti jater, je pro vás použití DMSO pravděpodobně bezpečné, což bude ten případ u 99 ze 100 lidí. Počkejte ale raději celých 24 hodin, abyste si byli jisti, že DMSO opravdu nevyvolá žádnou nevhodnou reakci.
Lze korigovat ředěním. Po testu se čeká 24 hodin, zda nenastane bolest v játrech. Pokud ne, je použití bezpečné, ale maximálně 2x až 3x denně s odstupem alespoň 6 hodin na čistou pokožku. Doporučené základní ředění koncentrátu DMSO je 2+1 vodou. DMSO není vhodné pro těhotné matky a miminka, malé děti do 3 let!

Z bezpečnostního listu DMSO

Použití látky nebo přípravku: analytická chemie, laboratorní syntézy, farmaceutická výroba a analýza
Molekulový vzorec: (CH3)2SO
Klasifikace látky nebo přípravku:Látka není klasifikována jako nebezpečná podle směrnice 1999/45/ES.

SKLADOVÁNÍ

Skladování
Podmínky pro bezpečné skladování: skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě 15 °C až 25 °C.

Specifické použití: rozpouštědlo
Lze korigovat ředěním.

Důležité zásady
Při aplikování tohto protokolu nepoužívejte žádné doplňkové antioxidanty, hlavně vitamin C, A, E, Betaglukany a jiné imunomodulační prosředky. Pozor na antioxidanty přidané v ovocných džusech. Všchny antioxidanty mají schopnost úplně neutralizovat chlordioxid, takže by aplikace neměly žádný efekt. Trvanlivost samotné DMSO i naředěné v lékárenské destilce je 1-2 roky. Po smíchání s CDS vydrží jen pár minut.