Co je MMS ?

Co je MMS? Co je MMS?

MMS je zkratka pro Master Mineral Solution              

(Mistrovský Minerální Roztok)

MMS + MMS1 obojí je to samé – kapky NaClO2 a aktivátoru, neutralizátoru, z kterých vzniká oxid chloričitý ClO2.
V současné době máme na výběr ze dvou variant výroby, ale výsledek je vždy  CLO2.

Jedná se o přesnou koncentraci Chloritanu Sodného + aktivátoru. Jedna varianta je sloučením 24,5% Chloritanu sodného s 50% kyselinou citronovou. Při této směsi vzniká CLO2.
Druhou variantou je  sloučením 24,5% Chloritanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou 4%. Zde taktéž vzniká CLO2.

Chloritan sodný se přidává do zubních past, ústních vod, roztoků na čištění očních čoček, žvýkaček, nebo se prodává ve formě tablet na dezinfekci vody pro kempující a turisty. Oxid chloričitý ve formě plynu (ClO2, angl. Chlorine dioxide), který aktivováním chloritanu sodného vzniká, je známý jako prostředek používaný při úpravě vody, dezinfekci ve zdravotnictví a potravinářském průmyslu.