Využití MMS s CDS 2

CDS2 vs. MMS Kdy se co víc doporučuje? CDS2 vs. MMS Každé je lepší v něčem. Nebo se zvykne i kombinovat.

CDS2 je lepší v porovnání s MMS v tom, že nezatěžujeme žaludek. Po MMS může být někomu špatně. V případě CDS2 se to vylučuje.

Je to dáno tím, že v CDS2 je konečným produktem reakce a už neobsahuje zbytky základních složek a tudíž nezatěžuje organismus. Hlavně zažívací trakt.  CDS2 je mnohem silnější a nemá takový zápach jako MMS.

I výroba je jiná zatím co MMS se vyrábí sloučením Chloritanu sodného (NaClO2) a Kyseliny citrónové nebo (kyseliny chlorovodíkové 4%). CDS2 se vyrábí sloučením chloritanu sodného s hydrohen síranem sodným (HGS) . Tato směs vytvoří plyn a ten se sloučí s vodou a vznikne CDS2.

Na druhou stranu  zkušenosti mluví o tom, že v některých případech je MMS nepostradatelné a má tedy svůj význam v léčení těžce nemocných. Také na Teplé lázně je mnohem lepší MMS. Obě tyto sloučeniny se dají využít u mnoha nemocí a můžou se i navzájem velmi dobře doplňovat.